... ...

08 marzo 2007

Art Natura -Adega-Colectiva

No Instituto Rosalía de Castro (San Clemente 3 Santiago), dende o 16 de marzo (inauguración), ó 16 abril exposición colectiva na que participo con unha obra.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

comentar