... ...

15 marzo 2007

Catoira-Mitos e Lendas expos.colectiva na que participo


Unha obra miña está exposta en: El Corte Inglés de A Coruña (planta 3ª) do 2 al
ó 22 de marzo e El Corte Inglés de Vigo (Ámbito Cultural) do 29 de marzo ó 15 de abril.

TAMÉN NUNHA COLECTIVA EN CATOIRA (Pontevedra) - no centro cultural e dentro da exposición MITOS E LENDAS, hai outra obra miña exposta.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

comentar