... ...

13 novembro 2008

Colectiva na que participo AAAGP -Oroso-

La Asociación de Amizade e das Artes Galego Portuguesa, inaugurará sua sede en Galiza coa exposición "comenzARTE".
Deli Sánchez, Sabela Baña,Nolo Suárez,Óscar Corral,Alfredo Cónstela,Guillermo Rejon,María Braxe,Sol Guerra,Vaz Varela,Fran Montoiro,Mª Jóse Casal,Mercedes Barbazan, A. Melero,Manuel Díaz,Iglesias Diz,Estrela Rúa,Manuel García Nieto, Fernando Martíns, Paulo Teixeira,Miguel A. Alvarellos,Armando Martinez,Xesús Carballido, Noemí Iglesias,R. Seoane,Manoel Bonabal,Fina Eiros,Aormos,Berta Ares e Vázquez Alemán.

Sábado 15 de Novembro 20 H
LUGAR: Avenida de Compostela, 1 6 – 1º (Encima Bar Miras) Sigüeiro. Oroso

Ningún comentario:

Publicar un comentario

comentar