... ...

10 xaneiro 2009

A vida, por enriba da política

imaxes manifestación en Santiago de Compostela e resto de cidades.