... ...

01 xuño 2009

Este ano decidín non participa na "Operación Frechazo" Considerei incompatíbel miña condición de vocal de LCA coa de "concursante". Á vista da inclusión na tarxeta (por erro non se me comunicou), pedín que calqueira posíbel voto non computase.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

comentar