... ...

11 xuño 2009

CGAC poesía visual

xa entreguei meus dous poemas visuáis que realicei no taller de Clemente Padin para ser expostos cos de todos os compañeiros no Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago).
ABERTA A EXPOSICIÓN: do 20 de xuño ó 2 de agosto 2009

Ningún comentario:

Publicar un comentario

comentar