... ...

21 febreiro 2015

O poste

Artista invitado: Manoel Bonabal
Projecto criado por: Teixeira Barbosa Setembro de 2012
http://www.exteril.com/poste/poste_internacional/registos.html
15 abril 2015 "día mundial da Arte"

Ningún comentario:

Publicar un comentario

comentar