... ...

31 xaneiro 2007

Onde ver obra miña exposta:


. No centro El Corte Inglés de Santiago de Compostela (espacio arte- pranta baixa) e dentro do II Certamen de Pintura pódese ver unha obra seleccionada. A mostra será itinerante e logo estará nos centros de A Coruña e Vigo.
. No centro comarcal de Monforte de Lemos (Expo Lemos), tamén hai obra dentro dunha colectiva.
Por último o día 28 febreiro inaugurase II Mostra de Pintura e Escultura "Un paseo entre-arte" en Sanxenxo onde participo nesta colectiva.