... ...

22 decembro 2018


Apuntes na libreta nestes días


Na Escola de Práctica Xurídica (USC) apuntes dun xuizo con avogada de prestixio (Astrid)
e en Conxo, apuntes na libreta do concerto de Harmonía Stellae