... ...

21 setembro 2006

Artigos e críticas

Crítica sobre obra RAVAR -gravado-
Por Carlos Lafuente (Crítico de arte): ..... AQUI texto completo


Artigo sobre Ravar en revista: ............ INTEREA VISUAL Nº 7
.

01 setembro 2006

ACIÓNS MÍNIMAS URBAN BROSSIANAS
Rematado agosto, no limoeiro da Graña queda Joan Brossa, a choiva continuará súa obra.
Máis información: http://www.boek861.com/acciones/indice.php