... ...

21 febreiro 2015

Dixitalizado documental


O poste

Artista invitado: Manoel Bonabal
Projecto criado por: Teixeira Barbosa Setembro de 2012
http://www.exteril.com/poste/poste_internacional/registos.html
15 abril 2015 "día mundial da Arte"

14 febreiro 2015


Parabens Doutora Lucía.
Folliñas tipo "acordeón" do acto de defensa da súa tésis

05 febreiro 2015


04 febreiro 2015

Autoretrato de cordura

óleo, 70x84 cm

03 febreiro 2015

de corazón

Polímero caucho sintético s/cristal y cyanotípia

02 febreiro 2015

(D mans) A ruiña

A ruiña (óleo, mixta s.tela 84x140cm)