... ...

26 abril 2008

طنچة Tanxer: unha carpeta de gravados

Remateina hoxe, e naceu en xuño 2007 nesa cidade, logo en xaneiro 2008 consolidouse súa idea. Tenme contento.


(10 estampas en cada carpeta, dunha edición de 30)