... ...

28 agosto 2007

03 agosto 2007

INQUEDANZA -novo cadro-

naceu na vista dun rapaz ínquedo, que non paraba, e quedoume gravado seu movemento que interpretei logo nunha faciana na que fuxen os ollos.