... ...

29 agosto 2008

Viaxar a pé, está en BOIRO (A Coruña) // Art Natura en COMPOSTELA


inaugúrase o próximo 5 de setembro as 20:30, na Casa de Cultura de Boiro.


Do 2 ao 9 de setembro. A exposición Art Natura, na sala de Exposicións da Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre (Vía Edison nº 1, Santiago de Compostela).(Ambalas dúas exposcións teñen participación miña)