... ...

20 decembro 2011

14 decembro 2011

"Ser un artista é fracasar como ningúen máis atrévese a fracasar"

Beckett, Samuel: Tres conversaciones con Georges Duthuit, en Detritus, Tusquets, Barcelona, 2001 p.110.