... ...

27 febreiro 2012
foto de Rubén Fenice no meu taller, na visita que fixo con Yuli Andrea.