... ...

26 xuño 2012

en xuño Mergulladores está en Figueira da Foz

Na galería AAAGP (rúa do Pinhal nº 1 -Figueira da Foz -Portugal-) durante xuño estará miña obra.
obra: óleo s/tela.táboa