... ...

31 agosto 2020

Diario da reclusión

Xa estamos en setembro e as consecuencias do Covi son presentes, pero quería deixar no blog testemuña da reclusión na Graña. Reloxio de sol, pedras pintadas, land art nos loureiros, escultura, cruces, tecidos estampados para as primeiras máscaras...