... ...

05 setembro 2020

En Compostela Ilustrada (edición Agosto)

Maru Godas e Luis Ruíz Padrón, nas súas intervencións.
Olga (im-ponente).